บุคลากร

 
 

 
 
 
นายไชโย  กล้ารมราน
ผู้บริหารโรงเรียน
ศษ.ม  บริหารการศึกษา


 
นางประคอง  บัวมี
คบ.เกษตรศาสตร
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าการเงิน
 

 


นายกุหลาบ  สุวรรณี
นักการภารโรงอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางขนิษฐา  สุวรรณกลาง


 
 

 

 

 

นายขุนศักดิ์  โตนชัยภูมิ
คบ.ภาษาไทย
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าธุรการ
 
นายอรัญ  ภูมิวิริยะ
คบ.  บริหารการศึกษา
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
บริหารงบประมาณ

นายวัฒนา  โคตรสมบัติ
กษ.ม.  พลศึกษา
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
บริหารงานทั่วไป