นายโชโย กล้ารมราน

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยา

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ